Tegemoetkoming vakantiekosten

Wilt u op vakantie of iets leuks doen, maar zijn de kosten voor u te hoog? Dan is het voor u misschien mogelijk om via één van onderstaande fondsen een tegemoetkoming te krijgen in de vakantiekosten. Meestal is een voorwaarde dat niet op een andere manier in die vakantiekosten kan worden voorzien. De procedure verschilt per fonds. Je kunt hierover bij het betreffende fonds inlichtingen krijgen.

Stichting De Lichthoeve
Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen.
www.lichthoeve.nl

LSBS Vakantiefonds voor Blinden en Slechtzienden
Vanuit het Vakantie-suppletiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.
www.lsbs.nl

Nationaal Epilepsie Fonds (NEF)
Vergoedt soms de kosten die men extra moet maken voor de vakantie vanwege de epilepsie.
www.epilepsiefonds.nl

Stichting Radboud Kleisterlee
De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de aandoening Spina bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden op de website.
www.stichtingradboudkleisterlee.nl

Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind
Financiële steun voor kinderen tot 25 jaar met een beperking of chronische ziekte voor ontspanning of vakanties in Nederland.
www.stinafo.nl

Stichting Wilhelmus van Nassauen
Subsidieert op individuele basis actieve groepsvakanties van Simbo (www.simbo.nl) voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar uit de jeugdhulpverlening (soms ook pleeggezinnen en heel soms ook bij ambulante hulp). Voorwaarden: eigen bijdrage (ca. € 155,-) en goede motivatie.
www.wilhelmusvn.nl

Stichting Zonnewende
Financiële bijdrage aan kinderen tot en met 17 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking voor vakantie en recreatie. De bijdrage wordt gebaseerd op gezinsinkomen en gezinssituatie.
T 0299 67 34 23 | E zonnewende@quicknet.nl

Financiering vanuit PGB (persoonsgebonden budget) of zorg in natura
De mogelijkheid bestaat om de vakantiekosten te financieren vanuit de AWBZ: zorg in natura (contract zorgkantoor met reisorganisatie) of een persoonsgebonden budget. Informeer bij het zorgkantoor in uw regio (www.zn.nl) of bijvoorbeeld bij Per Saldo T 0900 742 48 57
www.pgb.nl